14-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Tarih Dersi Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı
2016 2017 Tarih Dersi Zümre Toplantı Tutanağı
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
08-09-2016 07:42 - 3338 Okunma

.

2016– 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

……………………………………………….. LİSESİ TARİH DERSLERİ

  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENEBAŞI  TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI TARİHİ:……./…../2016

TOPLANTI SAATİ:10:00

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR: SEVGÜL TOLUNBİKE, SÜHEYLA ZAİMOĞLU, NİLGÜN BOZACI,

                                               VEDAT AKBULAK  GÜNER KILIÇ

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1)       Açılış ve yoklama.

2)       2016-2017 Öğretim Yılı Tarih Dersleri Zümre Başkanı seçiminin yapılması. 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 111.maddesi ile ilgili görüş ve düşüncelerin kurulda paylaşılması.

3)       1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.,3., ve 28. maddelerinin ve  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.,6. ve 7.maddelerinin okunması.

4)       Tarih Dersinin Genel Amaçları’nın okunması.

5)       07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin okunması,dikkat çeken değişikliklerin kurulda görüşülmesi.

6)       2016-2017  Eğitim—Öğretim yılı sonunda alınan kararların uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

7)       Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

8)       Tarih Dersleri Öğretim Programları ve Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planlarının görüşülmesi.

9)       Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

10)   2016-2017 Eğitim—Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin değerlendirilmesi ve ders saat sayılarına göre iş günlerinin tespiti.

11)   Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması,ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

12)   Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

13)   Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

14)   Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

15)   Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

16)   Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

17)   Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

18)    Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavı’nda,ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi.

19)   Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları,Mesleki Çalışmaları hakkında görüşülmesi.

20)   07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması’’ ile ilgili maddenin okunup incelenmesi.

21)   Dilek ve Temenniler,Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE -1-  2016-2017 Eğitim—Öğretim Yılı Zümre Başkanı Sevgul Tolunbike

; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimi’ne hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. Yukarıda adı geçen Tarih Öğretmenleri’nin yapılan yoklamada hazır oldukları görülmüştür.

 

MADDE -2- 2016-2017Öğretim Yılı Zümre Başkanı’nın seçilmesi işlemine geçildi. Oy birliği ile Tarih Dersi Zümre Başkanı görevine Sevgul Tolunbıke seçildi.

07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 111.maddesi, Zümre Başkanı   tarafından aşağıdaki gibi okundu.

Zümre Öğretmenler Kurulu

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır.Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar,oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur.Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek,uygulama süreçlerini izlemek,ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir.Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

        (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a)   Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b)   Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c)   Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç)   Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d)    Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e)   Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f)   Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g)   Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ)   Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h)   Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı)   Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i)   Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j)   Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi   ve benzeri konular görüşülür.

Zümre Başkanı; ‘‘Sayın Tarih Öğretmeni Arkadaşlarım. 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 111.maddesi gereği, eğitim ve öğretim yılı başlamadan once (yani şimdiki toplantımız), ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanacağız. Toplantı kararlarını,oy çokluğuyla alıp müdürün onayından sonra öğretmen arkadaşlara duyuracağız.Kurul toplantılarını ders saatleri dışında yapacağız.Ayrıca program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek,uygulama süreçlerini izlemek,ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya geleceğiz.Bu toplantılara ayda bir kez Okul Müdürü veya Sorumlu Müdür Yardımcısı’nı davet edeceğiz.’’ dedi.

MADDE -3- Nilgün Bozacı  14 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2.,3. ve 28. maddeleri okundu.

I – Genel amaçlar:

MDDE- 2 Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milleti’nin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II – Özel amaçlar:

 

MADDE- 3 Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

III – Amaç ve görevler:

MADDE- 28 Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.,6. ve 7.maddeleri Güner Kılıç  tarafından aşağıdaki şekilde okundu.

İlkeler, Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları

İlkeler

MADDE 5- (1) Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.

Ortaöğretim kurumlarının kuruluşu

MADDE 6- (1) Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.

(2) Bu kurumlar;

a) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri,

b) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liseleri,

c) Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile ortaöğretimin genel lise, imam-hatip lisesi ve mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok programlı liselerden oluşur.

(3) Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca Bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir.

(4) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini…….amaçlar.

(2) Ayrıca:

a) Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi,

b) Anadolu öğretmen liseleri, öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı,

c) Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

ç) Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, 

d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,

2) Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını,

e) Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,……amaçlar.

MADDE-4- Tarih Dersinin Genel Amaçları Suheyla Zaımoglu   tarafından aşağıdaki şekilde okundu.

TARİH DERSİ GENEL AMAÇLARI

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.

2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.

3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak.

4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak.

5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak.

6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak.

8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.

9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.

10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.

11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.

12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak.

13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak.

14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.

15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmak.

MADDE -5-  07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin maddeleri Vedat Akbulak  tarafından okundu.Önceki yönetmeliğe göre pekçok değişikliğin olduğu anlaşıldı.Bu değişiklikler,oybirliği ile gündem maddelerine ilave edildi.

MADDE -6- 2014-2015 Eğitim—Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar Sevgül Tolunbike tarafından okundu. Tarih Öğretmenleri olarak derslerde, zümre kararlarına uygun hareket edildiğine karar verildi. 2015-2016 Eğitim—Öğretim yılında da zümre öğretmenleri arasında diyaloğun aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

MADDE-7-  Zümre Başkanı  ; ‘‘Okulumuzda okutulan Tarih derslerinin (Tarih-9,Tarih-10,T.C.İnk.Tar.ve Atatürküçülük-11) Öğretim Programları’nda yer alan ATATÜRKÇÜLÜK konuları, 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan konuları olduğunu hatırlatmış ve ünitelendirilmiş yıllık ders planları ile derslerde konular işlenirken bu konulara yer vermeliyiz.’’ dedi.

Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

«  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

«  10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.

«  24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.

«  12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.

«  18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.

«  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.

«  19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.

MADDE-8- Okulumuzda okutulan Tarih Dersleri için hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nda esas alınacak Öğretim Programları ve diğer hususlar şu şekildedir;

Tarih 9.Sınıflarda;

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 karar tarihli ve 172 karar sayılı, 2602 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Tarih Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı esas alınacaktır.

 

ÜNİTE

ÜNİTENİN ADI

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I.ÜNİTE

TARİH BİLİMİ

9

14

20

II.ÜNİTE

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

6

10

14

III.ÜNİTE

İLK TÜRK DEVLETLERİ

8

12

18

IV.ÜNİTE

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.Yüzyıla Kadar)

7

10

16

V.ÜNİTE

TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ (10-13.Yüzyıllar)

8

12

18

VI.ÜNİTE

TÜRKİYE TARİHİ (11-13.Yüzyıl)

6

14

14

 

TOPLAM

44

72

100

Tarih 10.Sınıflarda;

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2011 karar tarihli ve 134 karar sayılı, 2649 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Tarih Dersi 10.Sınıf Öğretim Programı esas alınacaktır.

ÜNİTE

ÜNİTENİN ADI

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I.ÜNİTE

BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453)

9

12

17

II.ÜNİTE

DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600)

16

18

25

III.ÜNİTE

ARAYIŞ YILLARI (XVII.YÜZYIL)

11

11

15

IV.ÜNİTE

AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII.YÜZYIL)

11

11

15

V.ÜNİTE

EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

17

20

28

 

TOPLAM

64

72

100

           
 

T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 11.Sınıflarda;

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2012 karar tarihli ve 36 karar sayılı, 2657 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (11.Sınıf) Öğretim Programı esas alınacaktır.

ÜNİTE

ÜNİTENİN ADI

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I.ÜNİTE

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

4

6

7

II.ÜNİTE

MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

7

8

11

III.ÜNİTE

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

5

8

8

IV.ÜNİTE

TÜRK İNKILÂBI

12

16

19

V.ÜNİTE

ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

28

22

45

VI.ÜNİTE

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

4

6

7

VII.ÜNİTE

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

2

2

3

 

TOPLAM

62

72

100

2016-2017  Eğitim—Öğretim yılında hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’na,yukarıdaki öğretim programlarına ilave olarak aşağıda verilen bilgilerle ilgili hususlar da eklenecektir.

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 27.04.1998 karar tarihli ve 64 karar sayılı, 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Atatürkçülük konularına hedef ve davranışlarda yer verilecektir.

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.06.2002 karar tarihli ve 272 karar sayılı, 2538 (ek 2539) sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayımlanan Azınlıklar (Ermeni,Pontus-Rum,Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilecektir.

«  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 30.07.2003 karar tarihli ve 226 karar sayılı, 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları hazırlanacaktır.

Bu doğrultuda Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

v  Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

v  Eleştirel düşünme

v  Yaratıcı düşünme

v  İletişim kurma

v  Araştırma-sorgulama

v  Sorun çözme

v  Bilgi teknolojilerini kullanma

v  Girişimcilik

v  Gözlem yapma

v  Değişim ve sürekliliği algılama

v  Mekânı algılama

v  Sosyal katılım

Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

v  Kronolojik düşünme

v  Tarihsel kavrama

v  Tarihsel analiz ve yorum

v  Tarihsel sorun analizi ve karar verme

v  Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

MADDE-9- Yukarıda belirtilen Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde,derslerin işlenişinde uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir;

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma

Kavram Haritası Hazırlama

Metin İnceleme

Gezi-Gözlem-İnceleme

Tablo Hazırlama

Metin Yazma

Anlatım

Karşılaştırma

Kompozisyon Yazma

Soru-cevap

Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama

Hikâye Yazma

Bireysel Çalışmalar

Şema Hazırlama

Empati Yapma

Grup Çalışması

Bilgi Kartları Hazırlama

Film-Belgesel-Tiyatro İzleme

Grup Tartışması

Afiş Hazırlama

Ses kayıtları-Marş vb.dinleme

Tekrarlama

Broşür Hazırlama

Sunu Hazırlama

Yapılan işi Yorumlama

Pano Hazırlama

Sunum Yapma

Bulmaca Hazırlama-Çözme

Biyografi Çalışması

Drama-Rol Yapma

Harita Çalışması

İçerik Analizi Yapma

Şehir Araştırması Yapma

Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama

Eser İncelemesi

 

 

MADDE-10- 2015-2016 Eğitim—Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelenerek resmi tatiller,bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü aşağıdaki tabloda da verildiği gibi şöyle tespit edildi;

1.DÖNEM

AYLAR

İŞGÜNÜ

2.DÖNEM

AYLAR

İŞGÜNÜ

Eylül

10

Şubat

17

Ekim

20,5

Mart

23

Kasım

22

Nisan

21

Aralık

22

Mayıs

22

Ocak

15

Haziran

7

TOPLAM

90,5

TOPLAM

90

1.ve 2.DÖNEM GENEL TOPLAM

180,5  İŞGÜNÜDÜR.

 

MADDE-11-  9.,10.ve 11.sınıflarda okutulacak Tarih derslerinin kazanım sayısı,süre/ders saati ve oranları (%) dikkate alınarak yukarıdaki tabloda yer aldığı şekilde bir zamanlama yapılmış,ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin  bunlara göre yapılması kararlaştırılmıştır.

 

MADDE-12- Tarih derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabı’dır.Bu nedenle derslerimizde ilk olarak,Bakanlık tarafından okulumuza gönderilen ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak olan MEB Yayınları’nın ders kitapları kullanılacaktır.

Bundan başka;konuların özelliğine haritalar,grafikler,tarihi belgesel ve filmler,resimler,dergiler,tarihi romanlar, biyografiler,YGS-LYS Hazırlık Kitapları vb.kullanılması kararlaştırılmıştır.

Tarih Öğretmeni Nilgün Bozacı  , ‘’Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular hakkında sorular öğrencilere bir ders öncesinden verilerek, öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır.Ayrıca YGS-LYS Hazırlık testleri ve özellikle son yıllarda sınavlarda çıkmış soruların çözümüyle öğrenci hazırlıklarının teşvik edilmelidir.’’ dedi.

Zümre Başkanı, ‘’Tarih derslerinde ders özetleri,öğrencilerin ders konularını daha iyi öğrenmelerini sağlayacak tarzda bulmacalar,boşluk doldurma etkinlikleri vb.etkinlikler  verilmeli, her üniteden sonra isteğe bağlı deneme amaçlı test soruları verilip aynı anda dönüt sağlanmalıdır.’’ dedi.

 

MADDE-13-  07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısısnın Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde Süheyla Zaimoğlu tarafından okundu.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme

 

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 43-  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan

Derece

85,00—100

Pekiyi

70,00—84,99

İyi

60,00—69,99

Orta

50,00—59,99

Geçer

0—49,99

Geçmez

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

 

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın 2 yazılı sınav yapılır..Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir.Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Sınavlara katılmayanlar

MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza,ölüm,doğal afet,yangın uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hâllerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir.

(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.

(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez.Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav,performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları,yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.

(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

Bu maddelerden hareketle Tarih Dersleri Zümre Öğretmenleri olarak 2016-2017  Eğitim—Öğretim yılında;

«  9.,10.ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerden 1.ve 2.dönemde 2’şer sınav yapılacak,Sınav tarihleri okul idaresi tarafından belirlenecektir.Ayrıca öğrencilerin isteğine bağlı olarak telafi sınavıda gerçekleştirilecektir.«   

«  Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10. ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları Ortak Sınav ve sonuçları da Ortak Değerlendirme şeklinde yapılacaktır.

«  Sınavlar öncesi Zümre Toplantısı yapılacaktır.

«  Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince Zümre Toplantısı’nda hazırlanacaktır.

«  Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak,ilan edilecektir.

«  Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

«  onu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.

«  Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.

«  Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır.

MADDE -14- Zümre Başkanı  ; ‘‘9.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen,Sınıf Rehber Öğretmenleri,Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz.10.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda Müdür Yardımcısı,Alan Şefi,Rehber Öğretmen,Sınıf Rehber Öğretmenleri,Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz. 11.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda da yine Müdür Yardımcısı,Rehber Öğretmen,Sınıf Rehber Öğretmenleri,Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz.’’ dedi.

Tarih Öğretmeni;Nilgün Bozacı ‘‘Bir devletin kültür ve medeniyeti işlenirken; Yazı ve Edebiyat konusunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile, Sanat konusunda Meslek dersleri öğretmenleri ile, Din konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile, Devletlerin kurulduğu yer konusunda Coğrafya Öğretmeni ile işbirliğinin yapılmasının bu konuların iyi anlaşılmasında faydalı olacağını,’’ söyledi.

MADDE-15- Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması konusunda Vedat Akbulak  ; ’’İçinde bulunduğumuz çağ Bilim ve Teknoloji Çağı olması nedeniyle Tarih derslerinde öğrencilerimize araştırma ödevleri verilebilir. Öğrencilere sunumlar hazırlatılabilir, okul idaresi ve bilgisayar bölümüyle irtibata geçilerek hazırlanan bu sunumlar öğrencilerimize izlettirilebilir.’’ dedi.

                Süheyla Zaimoğlu  ise bu konuda ;’’Tarihi Film ve Belgeseller,Animasyonlar,Tarih dersleri ile ilgili programlar da yine izlettirilebilir.Fetih 1453, ülkemizin ilk liselerinden Kayseri Lisesi’nin 1920-1921 dönemindeki 63 son sınıf öğrencisinin Sakarya Meydan Muharebesi’ne gidişini ve şehit düşmesinin anlatan Taş Mektep adlı filmlerin öğrencilerimize tavsiye edilmesi derslerde imkanlar ölçüsünde bu vb.filmler öğrencilerimize izlettirildiğinde Tarih derslerine olan ilgi daha da artacaktır.’’ dedi.

MADDE-16-Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek,yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması konusunda söz alan G.üner Kılıç  ; ‘‘Okulumuzun bulunduğu Hatay ilinin binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olması,her köşesinin tarihi mekan ve eserlerle dolu olması nedeniyle,derslerde işlenecek konuların özelliğine gore öğrencilerimizi geziye götürebiliriz.Okul İdaresi ve Öğrenci velileri ile birlikte hareket ederek ilimizde bulunan tarihi mekanlara geziler düzenlenebilir.’’ dedi.

MADDE -17- Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması konusunda 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar’’ ile ilgili maddesi Sevgül Tolumbike  tarafından aşağıdaki gibi okundu.

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar,bilgisayar,internet,kitaplık,spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir.Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir.Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları,derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

(9)Odevler ogrencılerden dosya ,CD ve USB olarak alınabılecektır,ogrencılerın ıstegı uzerıne odevler ogrencılere ıade edılecektır

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Tarih derslerinden 2016-2017 . Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki proje ve performans konularının verilmesi kararlaştırılmıştır.

TARİH -9

a)    Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

b)    İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

c)     İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları

d)    Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları

e)     Mısır Uygarlığı

f)     Orta Asya Uygarlığı

g)    İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti

h)    Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi.

i)      Göktürkler ve Orhun Abideleri.

j)      Uygurlarda Kültürel Hayat.

k)    Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri.

l)      Dört Halife Dönemi

m)  İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).

n)    islamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri

o)    Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları).

p)    Anadolu’nun Türkleşmesi

q)    Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu.

r)     24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri

s)     Türk-İslam Bilginleri

t)      Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar

u)    Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

v)    Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk devlet ve Beylikleri (1.Beylikler Dönemi)

w)   Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Beylikler (II.Beylikler Dönemi)

TARİH - 10

a)    Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.

b)    Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.

c)     Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.

d)    Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.

e)     Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.

f)     I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.

g)    Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.

h)    İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.

i)      Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.

j)      Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.

k)    Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti

l)      Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.

m)  Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.

n)    Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri

o)    Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,

p)    Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları

q)    Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.

r)     Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.

s)     Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.

t)      Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.

u)    Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.

v)    17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları

w)   17.Yüzyıl Islahatları

x)    III.Selim Dönemi Islahatları

y)    II.Mahmut Dönemi Islahatları

z)     20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar

aa) Mısır Sorunu ve Çözümü

bb) Boğazlar Sorunu

cc)  Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri

dd) Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.

ee)  Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.

ff)   Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin

 

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 11

a)    I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.

b)    Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.

c)     Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.

d)    TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.

e)     Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.

f)     Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

g)    Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları

h)    Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.

i)      Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.

j)      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

k)    Musul Sorunu ve Sonucu

l)      Boğazlar Sorunu ve Sonucu

m)  Hatay Sorunu ve Sonucu

n)    Kazım Karabekir’in Hayatı

o)    Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.

p)    Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri

q)    Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ

     a)     İsrail –Arap Savaşları ve İsrail –Filistin sorunu

         b)    Soğuk savaş dönemi Varşova Paktı ve Nato

         c)    II. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları

         d)    Kore Savaşı ve Türkler

         e)    Kıbrıs barış harekatı

         f)    Dönemin ünlü Türk şahsiyetlerinin kişilik ve örnek yönleri

SEÇMELİ TARİH 3

a)       Uygur Sanatı

b)       İlimizdeki Selçuklu Eserlerinin araştırılması

c)       Türk devlet geleneği

d)       Ordu teşkilatı

e)       Bozkır kültürü

f)        Tarih boyu Türk dinleri ve değişimler

Zümre Başkanı, bu konuda ; ‘‘Yukarıda verilen proje ve performans ödevleri konuları haricinde, öğrencilerin isteği ön planda tutularak zümre öğretmenleri tarafından çeşitli konular da verilebilecektir.Öödevlerin araştırılması ve hazırlanması aşamasında ders öğretmenleri tarafından öğrencilere sürekli rehberlik çalışması yapılacaktır.Çalışmalar görsel sunu biyografi araştırma olarak verilecektir.Proje ve Performans ödevleri ile ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesi hükümleri esas alınacaktır.’’ dedi.

PROJE VE PERFORMANS ÇALIŞMALARINDA YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

Ø  Nutuk “Mustafa Kemal Atatürk”

Ø  Türk Ansiklopedisi “MEB.”

Ø  İslam Ansiklopedisi “MEB.”

Ø  Belleten “TTK.”

Ø  Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi “AAM.”

Ø  Türk Dünyası Tarih Dergisi “TDAV.”

Ø  Mesnevi “MEB.”

Ø  Umumi Türk Tarihine Giriş “A.Zeki Velidi TOGAN”

Ø  Osmanlı Tarihi “İ.Hakkı UZUNÇARŞILI”

Ø  Osmanlı Tarihi “J.V.HAMMER”

Ø  Osmanlı Tarihi “Yılmaz ÖZTUNA”

Ø  Büyük Türkiye Tarihi “Yılmaz ÖZTUNA”

Ø  İslam Tarihi “Hayati ÜLKÜ”

Ø  Büyük İslam Tarihi “Komisyon-Çağ yayınları”

Ø  Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi “Osman TURAN”

Ø  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi “Osman TURAN”

Ø  Türk Kültür Tarihine Giriş “Baheaddin ÖGEL”

Ø  Türk Eğitim Tarihi “Yahya AKYÜZ”

Ø  Türk İnkılâbı Tarihi “Yusuf Hikmet BAYUR TTK.”

Ø  Kutadgu Bilig “Çev. R.Rahmeti ARAT TTK.

Ø  Orhun Abideleri “Muharrem ERGİN”

Ø  Dinler Tarihi Ansiklopedisi “Gelişim Yay.”

Ø  Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa “Ahmet Cevdet Paşa”

Ø  Türk ve Dünya Tarihi Ansiklopedisi “Gelişim Yay.”

Ø  İslam Ansiklopedisi “Türk  Diyanet Vakfı”

Ø  Aşıkpaşaoğlu Tarihi “Atsız MEB.”

Ø  Mondros’tan Mudanya’ya Kadar “Selahattin TANSEL”

Ø  Dede Korkut Hikayeleri “Çev.O.Şaik GÖKYAY.”

Ø  Kanuni Sultan Süleyman “Tayip GÖKBİLGİN”

Ø  Atatürkçülük 1-2-3 “Gn. Kurmay-MEB”

Ø  Atatürk’ten Düşünceler “E.Ziya KARAL”

Ø  Bilinmeyen Osmanlı “Ahmet AKGÜNDÜZ”

Ø  Osmanlı Tarih Lügati “Mithat SERTOĞLU”

Ø  Modern Türkiye’nin Doğuşu “Bernard Levis”

Ø  Karamanoğulları Tarihi “Tahsin ÜNAL”

Ø  20. yy. Siyasi Tarihi “Fahir ARMAOĞLU”

Ø  Yukarıda belirtilen kaynaklar dışında,öğrencilere verilecek biyografi çalışmalarında Ders Öğretmenleri tarafından değişik kaynakların isimleri verilebilecektir.

Tarih Zümre Öğretmenleri olarak, Tarih derslerinde verilen Proje ve Performans çalışmalarının aşağıdaki gibi değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUANLAR

Konunun İşlenişi

40

Kaynak bulma ve kullanımı

20

İmla kurallarına uyma

10

Tertip-düzen

10

Öğretmen ile işbirliği

10

Yararlanılan kaynakların belirtilmesi

10

TOPLAM

100

 

MADDE-18- Süheyla Zaimoğlu bu konuda; ‘‘Öğrencilerin ders yılı süresince; okul içinde, YGS ve LYS Sınavlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar,Tarih derslerinde proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilmelidir. ‘’ dedi.Bu durum diğer öğretmenler tarafından da oybirliği ile kabul edildi.

MADDE -19- 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğretmenler’’ başlıklı 86.,87. Ve 91.maddeleri Vedat Akbulak tarafından aşağıdaki şekilde okundu.

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları

MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir.

(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.

(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olur.

b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.

c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.

ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.

d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri yapar.

e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.

f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.

ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.

h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.

ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır.

l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.

n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.

o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirirler.

ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.

p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları

MADDE 87- (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur.

(2) Bu çalışmalarda;

a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.

b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır.

c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.

ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.

d) Eğitim-öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı,iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıkl yapılır.

(3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir.Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir.

(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır.

 

MADDE-20-    07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması’’ hakkındaki 157. ve 158.maddeleri  Güner Kılıç tarafından aşağıdaki şekilde okundu.

Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması

Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar

MADDE 157- (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.

(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,

b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,

c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,

ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,

d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri,

e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,

f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,

g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,

ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,

h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,

i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,

j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,

l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,

m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,

n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,

ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,

p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,

r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri beklenir.

(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.

(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.

Öğrencilerin korunması

MADDE 158- (1) Yönetici ve öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararına bağlı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen öğretmenlerce yapılır.

MADDE -21- Dilek ve temennilerde söz alan olmayınca Zümre Başkanı  , yapılan bu toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

2016-2017  EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR;                    

1)    Tarih Derslerinin İşlenişi ve Öğrenci Başarısının Arrtırılması Konusunda Alınan Kararlar;

«  Tarih derslerinin işlenişinde Türk Milleti’nin başarıları göz önüne getirilecek,milletimizin geleceğine güvenen, üstün ahlak değerlerini benimsemiş, hürriyet ve demokrasi anlayışını kavramış, milli bilince sahip, aydın, uyanık, sorumluluk almaya kararlı vatandaşlar yetiştirme görevi ön planda tutulacaktır.

«  Atalarımızın,yurdumuzu ve milletimizi,yüceltmek,geliştirmek ve gerektiğinde savunmak için ne kadar çok emek ve çaba harcadıkları ve onlara ne kadar borçlu olduğumuz örneklerle belirtilecek; öğrencilerde atalarımızdan bize miras kalan ve gelenekleşmiş çalışkanlık,cesaret,güçlükleri yenme,fedakarlık ve onurluluk gibi meziyetlerini devam ettirme bilinci uyandırılacaktır.

«  Büyük devletler,imparatorluklar kurmuş ve medeniyetler yaratmış,şanlı zaferler kazanmış milletimizin,zaman zaman büyük şanssızlıklara,hakızlıklara da uğramış olduğuna,fakat tarihin derinliklerinden gelen ve büyük bir millet olmanın verdiği güçle olağanüstü canlılık kudreti gösterdiğine,tarihten ve doğuştan gelen yetenekleriyle her zaman dimdik ayakta durduğuna öğrencilerin dikkatleri çekilecektir.

«  Siyasi olayların seyrinden çok sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulacak; teferruat sayılabilecek tarihlerle yer ve kişi isimleri ezberletilmeyecektir.

«  Öğrencilere, yurttaşlık ödevleri kavratılacak,yurt ve cumhuriyet sevgisi,kanun ve nizam duygusu telkin edilecektir.

«  Derslerin işlenişi sırasında okulun imkanlarından, ders araç gereçlerinden azami ölçüde faydalanılması.

«  Konulara başlamadan önce öğrencilere konu ile ilgili ön bilgiler verilmesi ve böylece öğrenci motivasyonunun sağlanması.

«  Dersin konusuna başlamadan, bir önceki konunun soru-cevap metodu ile pekiştirilmesi ve daha sonra günün konusu ile bağlantısının kurulması.

«  Tarihi olayların kuru bir anlatım biçimiyle ve kalıplaşmış kronolojik olaylar zinciri halinde öğrenciye aktarılmasından, ezberletilmesinden, öğretmeni ve öğrenci çoğunluğunu pasif durumda bırakan öğrenci takrirlerinden kaçınılması,bunun yerine soru-cevap, diyalog, grup çalışmaları ve yerine göre etkin takrir yöntemiyle öğrenci çoğunluğunun derse iştiraki sağlanıp önemli görülen konular tarihi menkibe, hatıra, şiir ve fıkralarla zenginleştirilmek suretiyle derse ilgilerinin çekilmesi.

«  Konular verilirken sebep-sonuç ilişkisi içinde verilmesi ve geçmiş-gelecek bağlantısının kurulması.

«  Uzun ve bireysel anlatımdan kaçınılması.

«  Konuların özelliğine gore Tarihi hikâyeler anlatılarak öğrencilerin konuya olan ilgilerinin arttırılması.

«  Derse akıcılık kazandıracak tarihi fıkralara yer verilmesi.

«  Dersin bitiminde sorularla o günün konusunun pekiştirilmesi.

«  Öğretmen ve öğrencilerin günlük çalışma saatlerini en iyi şekilde değerlendirme içinde olmaları.

«  Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesi.

«  Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması.

«  Konularda adı geçen tarihi sözcüklerin tahtaya yazılarak açıklamasının yapılması.

«  Ders Kitap okuma alışkanlığını da kazandırmaya yönelik olarak,öğrencilere Tarihi Romanlar okutulması.

«  Ders araç gereçlerinin en iyi şekilde kullanılması.

«  Öğrencilerimizin YGS ve LYS’ye hazırlanabilmeleri için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılması.

«  Öğrencilerin test tekniklerini artırıcı çalışmalar yapılması.

«  Öğrencilerin hazırlayacağı Proje ve Performans çalışmalarının panolarda sergilenmesi.

2)    Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları Hakkında Alınan Kararlar;

«  Tarih Derslerinin Öğretim Programları’ndan hareketle Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nın zümre öğretmenlerince ortaklaşa hazırlanması.

«  2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen Atatürkçülük konularının,2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde verilen Azınlıklar ile ilgili konuların planlara uygun şekilde yerleştirilmesi.

«  Zümre toplantısında belirlenen Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin, Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları hazırlanırken uygun şekilde yerleştirilmesi.

3)    Proje ve Performans Çalışmaları Hakkında Alınan Kararlar;

«  Tarih derslerinden öğrencilerimize performans çalışması olarak kitaplarda ünite sonlarında yeralan performans çalışmalarının yaptırılması.

«  Proje çalışmalarının da zümre toplantısında belirlenen konular içinden veya öğrencilerin kendilerinin belirleyeceği konulardan verilmesi.

«  Ödev konularının Proje çalışması şeklinde verilebileceği gibi Performans Çalışması şeklinde de verilmesi.

«  Proje ve Performans çalışmalarının görsel,sunu,biyografi,araştırma vb. şekillerde verilmesi.

«  Öğrencilere verilecek olan Proje ve Performans çalışmalarında gerektiğinde öğretmen tarafından kaynak yardımında bulunulması.

«  Öğrencilerin derse hazırlıklarının, derse aktif katılımlarının ve dersle ilgili araştırma çalışmalarının da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilmesi.

«  Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar konusunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesine aynen uyulması.

4)    Sınavlar Hakkında Alınan Kararlar;

«  9.,10. ve 11.sınıflarda okutulacak olan 2 saatlik Tarih grubu derslerinin her birinden bir dönemde 2’şer yazılı yapılması.

«  Bir dönemde yapılacak olan 2 yazılıdan bir tanesinin klâsik / yoruma dayalı, diğerinin de test şeklinde yapılması.

«  Yazılı sınavların ortak sınav ve ortak değerlendirilme şeklinde yapılması.

«  Sınavlarla ilgili Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45.,48. ve 49.maddelerine aynen uylması.

                                                                     

Tarih Öğretmeni                                                     Tarih Öğretmeni                                                                          Tarih Öğretmeni                                                                                          

  Zümre Başkanı                                                     SÜHEYLA ZAİMOĞLU                                                       

 

…………………                                        …………………………….                                                 

 

 Tarih Öğretmeni                                                                      Tarih Öğretmeni                                                                 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

02/09/2017

 

……………………….

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
08-09-2016 07:42 - 3338 Okunma
Yazarlar Tümü
Asya Ahileri
Dünya kadınlar günü mü?
Vedat AKBULAK
Recep Ayı
Musa Aras
Gelişmeler Çok Endişe Verici
Osman KARABULUT
Demire Şekil Vermesini Bilmeyen Millet Yontulmaya Mahkum Olur
Nurhazar DOLUNAY
Dedenin Torununa Nasihatı
Misafir Yazarlar Tümü
Cihan CANHATAY
İSLAM'A FOBİ VE IRKÇILIK BİLİNÇLİ OLARAK KÖRÜKLENİYOR
14-12-2017 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
Asya Ahileri  ® 2006 - 2012  
Sitede bulunan içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım